5. Szaporodásbiológiai TalálkozóPlenáris ülés - Alkalmazott szaporodásbiológia az állattenyésztésben

Alkalmazott szaporodásbiológia: a szaporulat növelésének lehetséges útjai a szarvasmarha-tenyésztésben
Dr. Csáki Tamás

Alkalmazott szaporodásbiológiai eljárások és módszerek a sertéstenyésztésben; hogy több malac legyen
Dr. Wekerle László

Alkalmazott szaporodásbiológia, a mesterséges termékenyítés kiteljesedése a lótenyésztésben
Dr. Nagy Péter

A kutya mesterséges termékenyítése és ondó-mélyhűtése
Ifj.Dr. Szász Ferenc

Alkalmazott szaporodásbiológia, mesterséges termékenyítés és a szaporulat növelésének útjai a nyúltenyésztésben
Dr. Sinkovics György

Alkalmazott szaporodásbiológia és a szaporulat növelése a lúdtenyésztésben
Nagy DávidWorkshop és vitaülés - A mesterséges termékenyítő munka állategészségügyi, állattenyésztés-szervezési, hatósági és szolgáltatási vetületei

Vitaindító:
A mesterséges termékenyítés állategészségügyi feltételrendszere, a hatósági munka és magángyakorlat nézőpontjából
Dr. Bálint Tibor

Korreferátumok:

- a mesterséges termékenyítés, embrióátültetés és inszeminátori tevékenység az állattenyésztési, hatósági feladatok nézőpontjából
Dr. Flink Ferenc

- az állategészségügy és a mesterséges termékenyítés érdekeinek összehangolása az zúgapaállatok visszaszorításában
Dr. Pécsi Tamás

- a termékenyítő munka szervezeti és vállalkozás-üzemeltetési problematikája az inszeminátorok szemszögéből
Halas János, Papp Sándor

- a szaporodásbiológia és mesterséges termékenyítés, mint az állatorvosi magángyakorlat részterülete
Dr. Tőrös István, Dr. Szilvássy Levente