Tisztújítás 2024

Tisztelt Tagság!

2024. évben letelik a Szaporodásbiológiai Társaság jelenlegi elnökségének 5 éves mandátuma. A 29. Szaporodásbiológiai Találkozón tartandó közgyűlés során esedékes az új elnökség megválasztása.

 

Társaságunk szabályzata alapján:

a) az elnökség az esedékes tisztújítás előkészítésére 3 tagú munkabizottságot (a továbbiakban: jelölőbizottság) hoz létre;

b) a jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslatokat a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően összegzi;

 

A jelölőbizottság tagjai:

Török Dóra

Dr. Farkas Szilvia

Dr. Kern László

 

FONTOS: Érvényes jelölést és szavazatot csak az a társasági tag tehet, aki a 2024. évi tagdíját megfizette.

 

A Társaság tagjai a Szaporodásbiológiai Társaság – Tisztújítás 2024 linkre kattintva tehetnek előzetes javaslatot a jelölőlista felállításához. Az előzetes jelölés határideje 2024. október 24. 

 

A közgyűlésen bármely, szavazati joggal rendelkező személy általi helyszíni jelölésre is van lehetőség, amennyiben a jelölt megjelent és szóban nyilatkozik a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is, ekkor a jelölt rövid bemutatkozására is lehetőséget kell biztosítani.

 

Egyesületünk szabályzata szerint:

(1) Az egyesület tisztségviselője lehet az egyesület rendes tagja, aki:

a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) magyar állampolgár, vagy

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező Uniós állampolgár, vagy

e) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

A tisztségviselők választásával kapcsolatos további részletes szabályozás megtalálható a Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabályában.