Tisztújítás 2019

SZAT Tisztújítás 2019 – előzetesen jelöltek listája

A Szaporodásbiológiai Társaság 2019. évi tisztújításához kapcsolódóan az előzetes jelöltállítás során ABC sorrendben az alábbi tagok kaptak jelölést és nyilatkoztak úgy, hogy azt elfogadják.

A 2019. november 8-án pénteken tartandó közgyűlésen  bármely, szavazati joggal rendelkező személy általi helyszíni jelölésre is van lehetőség, amennyiben a jelölt megjelent és szóban nyilatkozik a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az elfogadás sorrendjéről is. Ekkor a jelölt rövid bemutatkozására is lehetőséget kell biztosítani.

 

Dr. Cseh Sándor

Dr. Faigl Vera

Dr. Kern László

Dr. Nagy Péter

Dr. Nagy Szabolcs Tamás

Dr. Rátky József

Dr. Szelényi Zoltán

Dr. Varga-Balogh Orsolya

———————————————————————————————————–


Dr. Cseh Sándor, PhD, DSc

Cseh Sándor 1979-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd 1986-ban vehette át a szaporodásbiológus szakállatorvosi diplomáját. Az állatorvos-tudomány kandidátusa címet 1988-ban nyerte el, majd 1998-ban habilitált az Állatorvos-tudományi Egyetemen (ÁTE). Az egyetem elvégzése után 1995-ig az ÁTE Embrióátültető Állomásán dolgozott. 1995 és 1999 között az Egyesült Államokban, a Loma Linda Orvostudományi Egyetemen volt meghívott kutató. 1999 júniusától az ÁTE Szülészeti Tanszékén és Klinikáján dolgozik, kezdetben egyetemi docensként, majd 2003 óta egyetemi tanárként. Megalapította és akkreditáltatta a tanszék Andrológiai és Asszisztált Reprodukciós Laboratóriumát. 2006-ban megszerzi az MTA Doktora címet. 2011 óta a Szülészeti Tanszék vezetője. Részt vesz a magyar és az idegen nyelvű állatorvos-, biológus-, mezőgazdasági biotechnológus-, valamint a szakállatorvos-képzésben. Napjainkig 8 PhD hallgató képzését irányította/irányítja témavezetőként, vagy társ-témavezetőként. Fő kutatási területei: asszisztált reprodukció, állattenyésztési biotechnológia, andrológia és kiskérődzők szaporodásbiológiája. Jelentősebb kutatási eredményei: az első borjak és bárányok megszületése fagyasztott embriókból hazánkban (1982-83), a juh embrió átültetési technológia gyakorlati bevezetése Magyarországon (1985), az első bárányok megszületése in vitro előállított embriókból (1995), az első bébi megszületése Magyarországon (a világon a 8., Európában a 3., Közép és Kelet Európában az első) fagyasztott petesejtből (2005). A Szaporodásbiológiai Társaságnak 1993 óta tagja, 1999-tól 2008-ig, majd 2014 óta ismét az elnökség tagja. Az MTA Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság tagja (1999-, titkár 2002-2007, elnök 2008-2014). Az ECAR alapító tagja (2000-), 2014 óta az ECAR Oktatási és Rezidensképzési Bizottságának tagja. 2008 és 2011 között az OTKA Agrár 2/NÖVÁLL zsűrinek tagja, majd 2014-2019 között elnöke. 2014 óta a Kaposvári Egyetem EDHT tagja. A Magyar Akkreditációs Bizottság tagja (2017-). az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj Kuratórium zsűritagja (2018-). A University of Bari Aldo Moro vendég professzora (2018-).

 


Dr. Faigl Vera, PhD

2002-ben szerzett állatorvos-doktor diplomát a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. 2003-2005 gyakornok, majd klinikai állatorvos az Állatorvosi Kar Belgyógyászati Tanszékén. 2005-2012 között az Állatorvosi Kar Szülészeti Tanszékének munkatársa (2005-2008 PhD hallgató, majd klinikai állatorvos, kutatási segédmunkatárs, egyetemi tanársegéd). A Szülészeti Tanszéken végzett kutatási és oktatási tevékenysége mellett részt vett az ambuláns és kórházi betegek ellátásában. 2008-ban Szent István ösztöndíjat nyert. 2011-ben kisállatgyógyász szakállatorvos diplomát, 2012-ben PhD fokozatot szerzett. Doktori értekezésének témája az Awassi juhok szaporodásbiológiai szezonalitása volt. 2005 óta a Szaporodásbiológiai Társaság tagja, 2010-től elnökségi tagja, 2014-től a Társaság titkára. Szakterülete: kutya, macska belgyógyászat, szülészet, endokrinológia; kiskérődzők szaporodásbiológiája. 2013-tól a Richter Gedeon Nyrt. munkatársa, jelenlegi beosztása Global Regulatory Lead.

 


Dr. Kern László

2005-ben végezett az Oroszországban található Voronyezsi Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi karán. 2005-től 2007-ig a Bácsalmás Agráripari Zrt. sertéstelepein dolgozott ellátó állatorvosként. 2008-tól 2010-ig Dob-Tak Kft. broiler telepein dolgozott ellátó állatorvosként, majd 2010-től jelenleg is a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Állattenyésztési és Húsipari Kutatóintézetében dolgozik intézeti mérnökként, valamint 2011-től a Vitafort Zrt. által takarmányozott tejelő és húsmarha telepek szaporodásbiológiai gondozását látja el.

 


Dr. Nagy Péter, CSc

Dr. Nagy Péter állatorvos-doktori diplomáját 1990-ben szerezte „Summa Cum Laude” minősítéssel. Szakmai munkáját az Egyetem Gyógyszertani Tanszékén kezdte, majd rövid időn belül a Szülészeti és Szaporodásbiológia Tanszéken került, mint TMB ösztöndíjas. Témavezetője Huszenicza Gyula Professzor volt. 1993-tól 1999-ig a Szülészeti Tanszéken egyetemi tanársegédként dolgozott. Kandidátusi fokozatát 1998-ban szerezte, témája a kancák szezonális nemi működésének tanulmányozása volt. 1998-1999-ben másfél évet Franciaországban, az INRA kutatóintézetben töltött, mint poszt-doktori ösztöndíjas. 2000-től 3 évet az Ománi Szultánságban dolgozott, mint szaporodásbiológus szakértő és egy teve mesterséges termékenyítő és embrióátültető központot hozott létre. 2003-tól az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykedik, ahol a világ első nagyüzemi teve fejő telepét hozták létre. Jelenleg is itt dolgozik osztályvezetőként. 2001-től az Európai Állatorvos Szaporodásbiológus Szakkollégium (ECAR) alapító tagja, diplomatája. A Szaporodásbiológus Társaságnak a 90-es évektől tagja, és az elmúlt két ciklusban az elnökségbe is beválasztották. Hazai szakmai kapcsolatait és együttműködéseit tartós külföldi távolléte ellenére is folyamatosan fenntartja. Hazai és külföldi szakmai folyóiratokban rendszeresen publikál, dubaji munkahelyén rendszeresen fogad magyar és külföldi hallgatókat, szakdolgozat és PhD témavezető. Mindezeknek köszönhetően 2015-től a Szécshenyi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának címzetes egyetemi tanára. Nevéhez fűződik az ICAR tevefélék satellita konferencia sorozat létrehozása, valamint az Állatorvostudományi Egyetem és az Emirátusi Állami Egyetem Élelmiszeripari és Mezőgazdasági kara között az állatorvos-képzés terén létrejött hosszútávú együttműködés elindítása. Emellet az Európai Állattenyésztő Szövetség (EAAP) keretein belül 2017-ben megalapította a teveféle munkacsoportot, amelynek jelenleg is elnöke. A teve szaporodásbiológia és fejési technológia területén elismert nemzetközi szakértő. Tudományos érdeklődése a haszonállatok szaporodásbiológiáján, endokrinológiáján túl kiterjed a takarmányozás, az állathigiénia, a tejminőség, tejösszetétel és élelmiszerbiztonság területére is. Ezekben a témákban megjelenő tudományos publikáció közül többet is a Journal of Dairy Science a hónap cikkjének választott.

 


Dr. Nagy Szabolcs Tamás egyetemi tanár (Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék)

2014:   Habilitált doktor, állattenyésztési tudományok, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

2001: PhD, állattenyésztési tudományok, Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár

Fő kutatási területem a mesterséges termékenyítésre használt sperma minőségellenőrzésének automatizálása flow citometria alkalmazásával. Vizsgálataim során a plazmamembrán-destabilizáció, a mitokondriális membránpotenciál, az akroszóma-integritás és a kromatinstruktúra (DNS-károsodások és kromatinkondenzációs zavarok) flow citométeres értékelését végeztem el különböző gazdasági állatfajokon.

A Magyar Szaporodásbiológiai Társaság kooptált elnökségi tagja, az Association for Applied Animal Andrology tagja, az MTA Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási        Tudományos    Bizottság tagja, az MTA Pécsi Területi Bizottság, Agrártudományok Szakbizottsága, Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottságának elnöke, az MTA Veszprémi Területi Bizottság, Biológiai Szakbizottság, Állatélettani és Toxikológiai Munkabizottságának tagja vagyok.

A Reproduction in Domestic Animals és a Theriogenology című szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, továbbá az Animal Reproduction Science és az Acta Veterinaria Hungarica rendszeres lektora is vagyok.

 


Dr. Rátky József

Rátky József 1960-ban született, tanulmányait az Állatorvostudományi Egyetemen 1984-ben fejezte be.

1984-től 1 évig az Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézet szaporodás-biológiai osztályán dolgozott, mint területi szaporodás-biológus. 1985. októberében került az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ÁTK) szaporodás-biológiai osztályára. 1990-től a szaporodás-biológiai osztály vezetője, 2004-től az ÁTK főigazgatója. A kutatóintézetek átszervezését követően (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ = NAIK) az ÁTK igazgatója. 2017-től egyetemi tanár az ÁTE Szülészeti és Haszonállatgyógyászati Tanszékén, emellett a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi, Környezetgazdálkodási Karán tanít.

1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1997-ben habilitált a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 2000-ben nyerte el az egyetemi magántanári címet a Szent István Egyetemen. 2004-ben szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. Alapítása óta a Magyar Szaporodás-biológiai Társaság elnökségi tagja.

Számos hazai és nemzetközi szakmai rendezvény kezdeményezője és szervezője volt, nemzetközi szakmai testületek vezetőségének tagja. Az Állattenyésztés és Takarmányozás c. tudományos lap és a Japán Szaporodás-biológiai Társaság hivatalos lapja a Journal of Reproduction and Development szerkesztő bizottsági tagja 2002 óta.

Fő kutatási területe a sertés, az utóbbi két évtizedben a mangalica, alap és alkalmazott kutatásokban egyaránt.

Nemzetközi kapcsolatai Európában (Németország, Hollandia, Spanyolország, Lengyelország) és Európán kívül (főleg Ázsiában) kiterjedtek.

Középfokú angol és francia állami nyelvvizsgával rendelkezik, a német nyelvet napi munkájában használja.

 


Dr. Szelényi Zoltán, PhD

Állatorvos-doktori diplomáját 2004-ben vette át, doktori munkáját 2019-ben védte meg tejelő szarvasmarhák ikervemhessége témájában. Az Egyetem elvégzése óta a Szülészet és Szaporodásbiológia c. tantárgy oktatásában vesz részt, mind a kiscsoportos gyakorlatok, mind a plenáris gyakorlatok vonatkozásában. 2013 óta a Belgyógyászat c. tantárgy egyes, kérődzőkre vonatkozó fejezeteinek is előadója. Jelenlegi munkahelye az Egyetem Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszéke, ill. 2019-től a NAIK herceghalmi Kutatóintézetében is a Szaporodásbiológiai Munkacsoport Tagja. Mindennapi tevékenységét az oktatás mellett tejtermelő és húsmarha-állományok szaporodásbiológiai gondozását jelenti. Munkáját 2013-ban a borjak egészségvédelmét szolgáló Ballásch Alajos Alapítvány ismerte el díjjal ill. 2016-ban a Szaporodásbiológiai Társaságtól Cseh Sándor emlékérmet kapott.

 


Dr. Varga-Balogh Orsolya, PhD

2005-ben végzett állatorvosként Budapesten, 2013-ban PhD fokozatot szerzett szintén az akkori Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karán. A NAIK ÁTHKban dolgozik, jelenleg tud. főmunkatársként. Gábor György Professzor nyugdíjba vonulását követően május óta vezeti a Szaporodásbiológiai Kutatócsoportot.