Tagok

Amennyiben csatlakozni kíván társaságunkhoz, elektronikus úton kérheti tagfelvételét. Ehhez kattintson a jobb oldalon található Regisztráció gombra.

A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem és a tagdíj beérkezésével, a tagfelvétel elfogadásának napjára visszaható hatállyal jön létre.

Az éves tagdíj mértéke:

  • aktív dolgozó: 3000,- Ft
  • nyugdíjas és nappali tagozatos egyetemista: 1000,- Ft

A társaság számlaszáma: 11702036-20595371 (OTP Bank, Budai régió). Befizetéskor a közleményben kérjük feltüntetni annak a nevét, akinek befizetnek, a „tagdíj” szót, valamint hogy melyik évi tagdíjat rendezi (pl. „Ismeretlen Levente tagdíj 2016”).

A Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya

 

A Szaporodásbiológiai Társaság elnöksége

Elnök:

Prof. Dr. Gábor György

Elnökség:

Prof. Dr. Cseh Sándor

Dr. Faigl Vera

Dr. Nagy Péter

Prof. Dr. Rátky József

Az elnökség bemutatása

Dr. Cseh Sándor, PhD, DSc

Cseh Sándor 1979-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd 1986-ban vehette át a szaporodásbiológus szakállatorvosi diplomáját. Az állatorvos-tudomány kandidátusa címet 1988-ban nyerte el, majd 1998-ban habilitált az Állatorvos-tudományi Egyetemen (ÁOTE). Az egyetem elvégzése után 1995-ig az ÁOTE Embrióátültető Állomásán dolgozott. 1995 és 1999 között az Egyesült Államokban, a Loma Linda Orvos-tudományi Egyetemen volt meghívott kutató. 1999 júniusában visszatért Magyarországra és az ÁOTE Szülészeti Tanszékén és Klinikáján dolgozik, kezdetben egyetemi docensként, majd 2003 óta egyetemi tanárként. Megalapította az Andrológiai és Asszisztált Reprodukciós Laboratóriumot, ami rendelkezik a hazai és az Európai Uniós hatóságok akkreditációjával. 2011-ben átvette a tanszék vezetését Prof. Solti László akadémikustól. Részt vesz a magyar és az idegen nyelvű állatorvosképzésben, a biológusképzésben, a mezőgazdasági biotechnológus képzésben. Napjainkig 8 PhD hallgató képzését irányította/irányítja témavezetőként vagy társ-témavezetőként, továbbá előadásokat tart a megyei továbbképzéseken és a szakállatorvos-képzések keretében. A bécsi Állatorvos-tudományi Egyetemmel megkötött szerződés alapján a tanszék részt vesz az osztrák graduális hallgatók és a rezidens állatorvosok gyakorlati képzésében. Fő kutatási területei az asszisztált reprodukció, állattenyésztési biotechnológia, hím állatok szaporodásbiológiája és kiskérődzők szaporodásbiológiája. Kutatásainak eredményeiről eddig 129 külföldi, illetve hazai folyóiratban megjelent közleményben számolt be. Szakirodalmi publikációs tevékenységének mutatói: IF: 72.125, publikációs faktor 1072.5, független hivatkozások száma: 452 (Hirsch index: 12). Jelentősebb kutatási eredményei: az első borjak és bárányok megszületése fagyasztott embriókból hazánkban (1982-83), a juh embrió átültetési technológia gyakorlati bevezetése Magyarországon (1985), az első bárányok megszületése in vitro előállított embriókból (1995), az első bébi megszületése Magyarországon (a világon a 8., Európában a 3., Közép és Kelet Európában az első) fagyasztott petesejtből (2005). A Szaporodásbiológiai Társaságnak 1993 óta tagja, 1999-2008 között az elnökség tagja. 1999 óta tagja az MTA Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottságnak, 2002-2007 között a titkári funkciókat látta el, 2008-2014 között a bizottság elnöke. A European College of Animal Reproduction (ECAR) alapító tagja. 2014-ben beválasztották az ECAR Education and Residencee Committee-jébe. 2015-ben az általa vezetett Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinikát az ECAR rezidens/specialista-képző intézetté nyilvánította. 2000 óta tagja a European Society of Domestic Animal Reproduction társaságnak. 2003 óta tagja a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaságnak és a Magyar – Osztrák Asszisztált Reprodukciós Társaságnak. 2008 és 2011 között az OTKA Agrár 2 zsűrinek volt a tagja. 2011-ben beválasztották az OTKA Élettudományi Kollégiumába. 2013 óta tagja a Kari Tanácsnak, a Doktori Iskola Tanácsának, az Oktatási és Akkreditációs Bizottságnak az elnöke. 2014 óta a Kaposvári Egyetem Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja. 2011-ben megkapta a SZIE Ezüstérmet. 2015-ben Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta részére.

Dr. Faigl Vera, PhD

2002-ben szerzett állatorvos-doktor diplomát a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. 2003-2005 gyakornok, majd klinikai állatorvos az Állatorvosi Kar Belgyógyászati Tanszékén. 2005-2012 között az Állatorvosi Kar Szülészeti Tanszékének munkatársa (2005-2008 PhD hallgató, majd klinikai állatorvos, kutatási segédmunkatárs, egyetemi tanársegéd). A Szülészeti Tanszéken végzett kutatási és oktatási tevékenysége mellett részt vett az ambuláns és kórházi betegek ellátásában. 2008-ban Szent István ösztöndíjat nyert. 2011-ben kisállatgyógyász szakállatorvos diplomát, 2012-ben PhD fokozatot szerzett. Doktori értekezésének témája az Awassi juhok szaporodásbiológiai szezonalitása volt. 2005 óta a Szaporodásbiológiai Társaság tagja, 2010-től elnökségi tagja, 2014-től a Társaság titkára. Szakterülete: kutya, macska belgyógyászat, szülészet, endokrinológia; kiskérődzők szaporodásbiológiája. 2013-tól a Richter Gedeon Nyrt. munkatársa, jelenlegi beosztása klinikai kutatási munkatárs, a Termékinformációs Csoport vezetője.

 Dr. Gábor György, CSc

1980-ban szerzett állatorvos-doktor diplomát az Állatorvos-tudományi Egyetemen, majd 1986-ban kapta kézhez Szaporodásbiológiai szakállatorvosi diplomáját. 1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2001-ben habilitált a Szent István Egyetemen. 2008-ban címzetes egyetemi tanár címet kapott. 1980-tól 1983-ig üzemi állatorvosként dolgozott, majd 1983 és 1991 között a hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolán tanított (tanársegéd majd adjunktus, docens és végül tanszékvezető-helyettes). 1992-től az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (2014-től NAIK-ÁTHK) munkatársa, jelenleg tudományos tanácsadó, a Szarvasmarha-tenyésztési Kutatócsoport vezetője. A Szaporodásbiológiai Társaság alapító tagja és 1990-2014-ig titkára, 2014-től a Társaság elnöke. Az ICAR Standing Committee és az Executive Committee tagja, az ECAR Founding Diplomate-je, 1998-2002 között az AAAA titkára, 2002-2008 között a Board of Directors tagja, 2012-től Honorary Lifetime Membership cím birtokosa, az SSR és ESDAR tagja. Fő kutatási területei az andrológia és a szarvasmarha szaporodásbiológiai élettana (korai, laboratóriumi vemhességvizsgálatok, késői magzatvesztések detektálása, endokrinológiai és metabolikus jellemzők.

 Dr. Nagy Péter, CSc

Dr. Nagy Péter állatorvos-doktori diplomáját 1990-ben szerezte „Summa Cum Laude” minősítéssel. Szakmai munkáját az Egyetem Gyógyszertani Tanszékén töltött rövid kitérőt követően a Szülészeti és Szaporodásbiológia Tanszéken kezdte, mint TMB ösztöndíjas. Témavezetője Huszenicza Gyula Professzor volt. 1993-tól 1999-ig a Szülészeti Tanszéken egyetemi tanársegédként dolgozott. Kandidátusi fokozatát 1998-ban szerezte, témája a kancák szezonális nemi működésének tanulmányozása volt. 1998-1999-ben másfél évet Franciaországban, az INRA kutatóintézetben töltött, mint poszt-doktori ösztöndíjas. 2000-től 3 évet az Ománi Szultánságban dolgozott, mint szaporodásbiológus szakértő és egy teve mesterséges termékenyítő és embrióátültető központot hozott létre. 2003-tól az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykedik, ahol a világ első nagyüzemi teve fejő telepét hozták létre. Jelenleg is itt dolgozik, állatorvos szakértőként, osztályvezetőként. 2001-től az Európai Állatorvos Szaporodásbiológus Szakkollégium (ECAR) alapító tagja, diplomatája. 2015-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Karán címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. A Szaporodásbiológus Társaságnak a 90-es évektől tagja, és az elmúlt ciklusban az elnökségbe is beválasztották. Hazai szakmai kapcsolatait és együttműködéseit tartós külföldi távolléte ellenére is folyamatosan fenntartja, hazai és külföldi szakmai folyóiratokban rendszeresen publikál, szakdolgozat és PhD témavezető. Nevéhez fűződik az ICAR tevefélék satellita konferencia elindítása. A teve szaporodásbiológia és fejési technológia területén nemzetközi szakértőként is tevékenykedik. Tudományos érdeklődése a haszonállatok szaporodásbiológiáján, endokrinológiáján túl kiterjed a fertőző betegségek, takarmányozás, az állathigiénia, a tejminőség, tejösszetétel és élelmiszerbiztonság területére is.

Dr. Rátky József, PhD, DSc

Állatorvosi tanulmányait 1984-ben fejezte be, 1992-től kandidátus, 1997-ben habilitált (Gödöllői Agártudományi Egyetem), 2000-től egyetemi magántanár, 2004-től az MTA doktora. 1984-től egy évet az Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézet, szaporodásbiológiai osztályán dolgozott, majd 1985-től az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet munkatársa, tudományos osztályvezető 1990 és 1996 között, majd általános főigazgató-helyettese 2003-ig, 2004-től főigazgatója. Jelenleg a NAIK-ÁTHK igazgatója. A Szaporodásbiológiai Társaság elnökségi tagja 1992-től, az OTKA Agrár II. zsűri tagja majd elnöke (1996-1999 és 2006-2009), a Journal of Reproduction and Development szerkesztő bizottságának tagja 2001-től, 2002-től a Journal of Tekirdag Animal Science szerkesztő bizottságának tagja, az ICAR Standing Committee tagja 2012 óta, 2011-től a Mongol Agrártudományi Akadémia külső tagja, az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége elnöke 2011-től, az Állattenyésztés és Takarmányozás folyóirat szerkesztő bizottság tagja 2000 óta, 1998-tól az MTA, Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Szakbizottság tagja, 2010 óta az Őshonos Háziállatok Génerőforrás Bizottsága állandó meghívottja, 2012-től a VM Sertésstratégiai Munkacsoportjának tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja (2011-), az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj Kuratórium zsűritagja (2002-), valamint az EDHT tagja a Kaposvári és a Szent István Egyetemen. Kutatási területe a sertés és kiskérődzők szaporodás-biológiája, őshonos háziállatok (mangalica sertés, racka juh) szaporodás-biológiája, in vitro génmegőrzési kutatás.