Szaporodásbiológiai Társaság


Általános információk


A Szaporodásbiológiai Társaság 1991-ben alakult meg (a hivatalos alakuló ülés 1993. augusztus 10-én volt). A Társaság szakmai elődjének tekinthető a Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága Szaporodásbiológiai Szakosztálya, amely 1990-ig működött. A Szakosztály elnöke – hasonlóan a MAE ÁOT többi szakosztályához - mindenkor az Állatorvos-tudományi Egyetem Szülészeti Tanszékének vezetője volt. A szakosztálynak önálló gazdálkodása és választott vezetése nem volt, és alkalomszerűen – önállóan vagy egy-egy megyei állategészségügyi állomással közösen – szervezte meg tudományos rendezvényeit. A MAE elnökségének a szakosztályok elnökei tagjai voltak, de érdemi szerepük csak az éves munkatervek elkészítésében és a beszámolókban volt.

A Szaporodásbiológiai Társaság megalakulásakor elkészítette alapszabályát és szervezeti és működési szabályzatát, amelyet az alakuló közgyűlés elfogadott. Demokratikus választás útján a közgyűlés megválasztotta az elnökséget. A megalakuláskor a Társaság örökös tiszteletbeli elnökének választották meg Dr. Haraszti János professzort Magyar Agrártudományi Egyesület Állatorvosok Társasága Szaporodásbiológiai Szakosztálya utolsó regnáló elnökét. Tiszteletbeli tagnak választották meg Dr. Mészáros István nyugalmazott professzort és Dr. Horváth Miklós nyugalmazott professzort.
A Társaság elnökének Dr. Wekerle Lászlót, titkárának pedig Dr. Gábor Györgyöt választották.
Az évek során az alapszabályt módosították, és az elnökség mellett létrehozták az ügyvezető elnökséget, amely öt tagú:

Dr. Wekerle László elnök
Dr. Gábor György titkár
Dr. Rátky József
Dr. Flink Ferenc
Dr. Haraszti János


Az elnökség 1991-ben döntött a Hetzel Henrik díj (emlékérem) alapításáról, amelyet évente, a Társaság éves közgyűlése alkalmából adnak át a kitüntettek részére.


A korábbi emlékérmesek listája itt.


A Társaság 1993-ban indította el „Szaporodásbiológiai Találkozó” címmel azokat a tudományos rendezvényeit, amelyek azóta is nagyban meghatározzák tevékenységét.

Az első három rendezvény nemzetközi konferencia is volt egyben, de azóta is előfordul, hogy egy-egy külföldi előadót is meghívnak rendezvényeikre. Az első két Találkozó állatfaj tematikus volt:

1. Szaporodásbiológiai Találkozó (Budapest, 1993): A szarvasmarha reprodukciós zavarai

2. Szaporodásbiológiai Találkozó (Balatonfüred, 1994): A sertés szaporodási zavarai

címmel került megrendezésre.

A 3. Találkozó (1995) szintén Budapesten került megrendezésre, mégpedig a következő évi ICAR (International Congress on Animal Reproduction) kongresszusra való készülés jegyében, ugyanis a Társaság vezetése elhatározta, hogy a 2000 évi ICAR kongresszus megrendezésének jogát megpályázza.
A találkozóra eljött William Wagner (USA, USDA, Washington D.C.) az ICAR elnöke, és résztvett Werner Leidl professzor (Ludwig Maximilian University, München) az ICAR héttagú Executive Committee tagja is (Stig Einarsson az ICAR svéd főtitkára a 2. Találkozó vendége volt).

Információk az összes eddig megtartott találkozóról a Rendezvény menüpont alatt.

További rendezvények:

1997: Andrológiai Workshop (Herceghalom)
1998: AAAA Inaugural Meeting (Herceghalom)
1998: English in Science (Budapest)
2002: 3rd Biannual Meeting of the AAAA (Balatonkenese)